دات نت نیوک
X

نوع چاپ شما شیتی است با متری؟ انتخاب نمایید:

 

چاپ کنواس به روش چاپ شیتی

مشخصات سفارش دهنده
:
:
:
:
:
:
:
جزئیات سفارش ۱

:
:
:جزئیات سفارش ۲

:
:
:


جزئیات سفارش ۳

 :
:
:


ريال
تصویر امنیتی
کد نمایش داده شده در وارد نمایید :
   

 

محاسبه به روش متر طول چاپ

مشخصات سفارش دهنده
:
:
:
:
:
:
:
جزئیات سفارش ۱
:
:
:
:


جزئیات سفارش ۲
:
:
:
:

جزئیات سفارش ۳
:
:
:
:
ريال
تصویر امنیتی
کد نمایش داده شده در وارد نمایید :