دات نت نیوک
X

نوع چاپ شما شیتی است با متری؟ انتخاب نمایید:

 

محاسبه به روش چاپ شیتی

مشخصات سفارش دهنده
:
:
:
:
:
:
:
جزئیات سفارش 1
:
:
:
:
جزئیات سفارش 2
:
:
:
:
جزئیات سفارش 3
:
:
:
:
ريال
تصویر امنیتی
کد نمایش داده شده در وارد نمایید :
   

 

محاسبه به روش متر طول چاپ

مشخصات سفارش دهنده
:
:
:
:
:
:
:
جزئیات سفارش 1
:
:
:
:

:

:
جزئیات سفارش 2
:
:
:
:

:

:
جزئیات سفارش 3
:
:
:
:

:

:
ريال
تصویر امنیتی
کد نمایش داده شده در وارد نمایید :