دات نت نیوک
X

نوع چاپ بکلیت شما شیتی است با متری؟ انتخاب نمایید:

 

بک لیت به روش چاپ شیتی

مشخصات سفارش دهنده
:
:
:
:
:
:
:
جزئیات سفارش ۱

:
:
:
:


جزئیات سفارش ۲

:
:
:
:

جزئیات سفارش ۳

 :
:
:
:

ريال
تصویر امنیتی
کد نمایش داده شده در وارد نمایید :
   

 

بک لیت به روش چاپ متر طول

مشخصات سفارش دهنده
:
:
:
:
:
:
:
جزئیات سفارش ۱
:
:
:
:

:

:

جزئیات سفارش ۲
:
:
:
:

:

:

جزئیات سفارش ۳
:
:
:
:

:

:

ريال
تصویر امنیتی
کد نمایش داده شده در وارد نمایید :